Trang Chủ Xổ số Đắk Lắk Soi cầu Xổ số Đắk Nông Dự đoán Kqxs Thái Bình

Xổ số Đắk Lắk

Vị Trí:Xổ số Đắk Lắk > Xổ số Đắk Lắk > Xổ Số Can Tho C ó một dự án C mở nguồn về GitHub tốt không?

Xổ Số Can Tho C ó một dự án C mở nguồn về GitHub tốt không?

Cập Nhật:2022-07-31 09:31    Lượt Xem:145

Xổ Số Can Tho C ó một dự án C mở nguồn về GitHub tốt không?

Không, không. Thứ đầu tiên tôi tiếp xúc ở đại học là ngôn ngữ C. Mặc d ù đã hơn bốn mươi năm kể từ khi sinh ra ngôn ngữ C, nhưng ngôn ngữ cổ điển và mang mang của nó vẫn không thể bị bỏ qua trong nhiều ngôn ngữ cấp cao ngày hôm nay. Nếu bạn muốn học những ngôn ngữ cao khác, tốt hơn bạn nên bắt đầu với việc điều khiển ngôn ngữ C trước. Description I'm shopping to check the good C language open source projects on GitHub, which are: ♪ ♪ Số lần thử lại: Hệ thống tập tin phân phát Đơn giản chỉ là... Chuyện gia sư ngôn ngữ Đuổi theo Bộ tổng hợp Siêu dữ là một hệ thống kho mây được viết bằng tiếng C, có chức năng bảo vệ sự riêng tư và phối hợp nhóm. Một bộ sưu tập tập tập tập được gọi là thư viện, và mỗi thư viện có thể được đồng bộ riêng. Bạn cũng có thể dùng mật khẩu được chọn bởi người dùng để mã hóa. 2Yeah; Description Dễ dàng chia sẻ tập tin thành nhóm. Tập tin ảnh này cũng cho phép người dùng tạo nhóm và dễ dàng chia sẻ tập tin thành nhóm. Bạn có thể dùng seafil để tự xây dựng một đĩa mạng riêng. Description địa chỉ: https://github.com/haiwen/seafile Description Dừng lại! Dừng lại Hệ thống tập tin phát triển Những chức năng của nó chủ yếu là tập tin được phân phối nguồn mở. bao gồm việc lưu tập tin, đồng bộ hoá tập tinXổ Số Can Tho, quyền truy cập tập tin, v.v. giải quyết các vấn đề về tập tin lớn và truy cập với hiệu suất cao. Internet chỉ dành cho các dịch vụ trên mạng dựa trên tài liệu, như hình ảnh, đoạn video, tài liệu, v.v. Description Dễ dàng sử dụng trong ngôn ngữ C và hỗ trợ UNIX như hệ thống Linux, FreeBSD, MacOS, vân vân. Internet giống với Google FS. Nó là một hệ thống tập tin cấp ứng dụng, không phải hệ thống tập tin chung. Nó chỉ có thể được truy cập qua các API sở hữu. Hiện tại, nó cung cấp C và Java SDK, cũng như phần mở rộng PHP SDK. Description Những tác phẩm nhanh được làm riêng cho các ứng dụng Internet, giải quyết vấn đề về việc lưu trữ tập tin lớn, và theo đuổi hiệu suất cao và khả năng leo thang cao. Fastbfs có thể được xem là hệ thống lưu giá trị dựa vào tập tin, nơi chìa khóa là ID tập tin và giá trị là nội dung tập tin. Do đó, gọi nó là dịch vụ lưu trữ tập tin phân phối là thích hợp hơn. Description Kiến trúc của {liên liên liên liên liên liên liên liên liên liên liên liên kết rất đơn giản, như hiển thị trong hình thể sau: Description địa chỉ: https://github.com/happyfish100/fastdfs Description Dừng lại Căn cứ thu nhỏ The open source project si78c produced the 1978 classic game space xâm chiếm vùng không gian trong ngôn ngữ C. Dự án này nạp các kiểu của Tiên và các dữ liệu khác nhau từ đầu máy quay của trò chơi nguyên bản, nhưng không dùng mã logic của trò chơi gốc. Description Mô tả lại logic trò chơi trong ngôn ngữ C, khiến cho bạn dễ hiểu hơn về nguyên tắc hoạt động của hệ thống gốc. Đây không phải mô phỏng xâm lược vũ trụ, mà là hồi phục. Description địa chỉ: https://github.com/loadzero/si78c Description Dừng lại 0h. Trò chơi giả lập mgba mgba là một giả lập cho trò chơi Game Boy advone. Mục đích của nó là phải nhanh hơn và chính xác hơn nhiều giả lập Game Boy trước đó, và thêm các yếu tố giả lập khác thiếu. Nó cũng hỗ trợ các game boy và Game Boy Color games. Description Dễ tìm thấy trong mgba Tìm những tin mới nhất và download về IO. Description địa chỉ: https://github.com/mgba-emu/mgba Description Dừng lại! 05. Lớp học tiếng C Bạn cam kết việc tìm ra điều giách đầu có thể hiểu nhất được ngôn ngữ C, vì thế nên không có thứ ngôn ngữ C khó khăn nào trên thế giới. Đồng thời cũng có máy huấn luyện video cấp độ người máy 170 hỗ trợ người này. t ôi sẽ thua. Description Dừng lại Dừng lại địa chỉ: https://github.com/coderit666/CNote Description 06. Ngoinx Nó có thể điều khiển rất rõ ràng, đạn năng cao, rất tin mới, được viết thành thức theo thứ tiếng C. Nó có thể điều hành gần ngày một ngày không được cắp lại. Nó không cần nhắt lạc lại nữa. Nó có thể có thể giả Description Nó nằm bất ký ức, có sự hợp với tác, và có thể giúp đỡ cho tới sự kết nối cũng với 5W. Quan trọng quan trọng nhất nhất là nhỏ tự do và có thể được thương hành, và sự cấu hình và mục của nó rấ Description địa chỉ: https://github.com/nginx/nginx Description Dừng lại 07. Nhắc lại Khủng bố là một cơ sở dữ liệu lưu giữ nguồn mở được viết bằng tiếng C. Nó hỗ trợ mạng, bộ nhớ dựa trên, phân phối và tùy chọn là cơ sở dữ liệu lưu giữ giá trị chìa khóa, và cung cấp API bằng nhiều ngôn ngữ. Description địa chỉ: https://github.com/redis/redis Description Dễ dàng hơn nhiều. Description Không, không. Description